Ćilibar je lepljiva smeđa ili žuta fosilna smola koja je curela iz četinarskog drveta Pinus succinifer, koje je izumrlo. Ova smola se nakon lučenja  stvrdnjavala, a često su u njoj ostajali zarobljeni različiti predmeti koji su u nju dospeli pre zgrušavanja. Među mnogobrojnim „uljezima“ koji su ostali usađeni u komadiće ćilibara su: mehurići vazduha, polen, lišće, šišarke, bube i pauci… Ukoliko se u ćilibaru nađe neka retka ili izumrla vrsta- njegova vrednost se povećava.

Najdragoceniji i najlepši ćilibar je providan. Uglačani komadi se često koriste za izradu nakita. Kada se trlja, ćilibar razvija statički elektricitet.

Nalazišta najlepšeg i najkvalitetnijeg ćilibara su na severnoj obali Nemačke, a vodeni tokovi ponekad nose ćilibar sa dna Baltičkog mora do britanskih obala. Ima ga još i u Italiji, Francuskoj, Španiji, Rumuniji, Češkoj Republici, Dominikanskoj Republici, Burmi, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Advertisements